מחקר חדש קובע, כי הבדיקה הנפוצה, הכוללת סריקות CT, עלולה להגדיל את הסיכון להופעת גידולים במוח, בייחוד בקרב ילדים. קל להבין מדוע בשני העשורים האחרונים, נרשמת עליה דרמטית בשימוש בטכנולוגיית הטומוגרפיה הממוחשבת (Computed Tomography או בקיצור CT) לשם סריקה של הגוף. הסריקות משפרות באופן משמעותי את יכולות האבחון ומשפרות את התוצאות הקליניות.

השפעות החשיפה לקרינה מסוכנות בייחוד ילדים, כך לפי המחקר

עם זאת, סריקות CT כרוכות במנות קרינה גבוהות יותר מאשר אלה הדרושות לשם ביצוע בדיקות אחרות. המשמעות היא חשש מפני מחסור בהגנה מפני קרינה במהלך ביצוע הסריקות. העניין הופך למשמעותי עוד יותר כאשר עולה צורך לבצע את הסריקות עבור ילדים. הם רגישים יותר לכל הקשור בגידולים ממאירים מאשר מבוגרים ולהשפעה הפוטנציאלית, של חשיפתם למינונים גבוהים של קרינה, יש יותר זמן להתפתח, כך שהיא תופיע בשלב מאוחר יותר.  

הגידולים הממאירים הנפוצים ביותר, שנגרמים כתוצאה מחשיפה לקרינה בקרב ילדים ומבוגרים צעירים הם לוקמיה וגידולים במוח. החוקרים העריכו את הסיכון ללוקמיה ולגידולים במוח בעקבות החשיפה לקרינה מסריקות CT בקרב 394 ילדים בהולנד, שעברו סריקה אחת או יותר בין השנים 1979 ל-2012.

החוקרים השיגו את תוצאות השכיחות של סרטן באמצאות קישור בין הנתונים הרפואיים של הילדים. הם סקרו את כל מחלקות הרדיולוגיה בבית החולים ההולנדי על מנת לוודא שהסריקות בוצעו. שכיחות הסרטן הכוללת היתה גבוהה פי 1.5 מהצפוי.

הקרינה שדרושה לסריקות CT עלולה לגרום להופעת גידולים במוח

עבור כל סוגי הגידולים במוח, ממאירים ושאינם ממאירים, נצפה יחס בין מינון הקרינה לבין זו אליה נחשף המוח. הסיכון היחסי גדל בשתי דרגות, משתיים לארבע, בקטגוריית מינון הקרינה הגבוה ביותר. החוקרים לא מצאו קשר ללוקמיה. מינוני הקרינה אליהם נחשף מח העצם, שם נוצרת לוקמיה, היו נמוכים.

החוקרים מוצאים אתגר במחקרים אפידמיולוגיים, על אודות הסיכון לסרטן ממנות נמוכות של קרינה רפואית. למרות זאת, ההערכה הזהירה של החוקרים את הנתונים ואת הראיות מהמחקרים האחרים שבוצעו בנושא, מצביעה על כך שחשיפה לקרינה מסריקות CT מגבירה את הסיכון לגידולים במוח. בהמשך לכך, יש להצדיק את ביצוע הבדיקה ולהפנות אליה רק מקרים חיוניים בלבד, לשם צמצום הסיכונים.

You Might Also Like

חוסכים ומרוויחים

עדכונים חיים 24/7

כל מה שחשוב לך לדעת בזמן אמת

הירשמו עכשיו בחינם לדיוור היומי, ומדי יום תקבלו חדשות חשובות ועדכונים בזמן אמת